15 JUL 2021 เอ็กซ์เอส 1 นาทีในการอ่าน

โปรโมชั่นเอ็กซ์เอสแพ็ค 24 กระป๋อง

เริ่มตั้งแต่ 13 JUN 2021 - 31 JUL 2021

June_XS-03.jpg

รายละเอียดโปรโมชั่น

ซื้อเครื่องดื่มเอ็กซ์เอสแบบแพ็ค 24 กระป๋อง กลิ่นใดก็ได้ 1 ถาด ในราคาพิเศษ 1,065 บาท (ราคาสมาชิก) หรือลดราคา 355 บาท (ราคาสมาชิก)จากราคาปกติ 1,420 บาท (ราคาสมาชิก/ราคาขายปลีก)

คำเตือน: ห้ามดื่มเกินวันละ 2 กระป๋อง เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม

13 มิ.ย. 64 - 15 มิ.ย. 64

จำหน่ายสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป (จำกัดการสั่งซื้อรายการละ 1 ชุด/รหัสประจำตัว) เริ่ม 10.30 น. วันที่ 13 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ทุกช่องทาง

16 มิ.ย. 64 - 15 ก.ค. 64

จำหน่ายทั่วไป เริ่ม 10.30 น. วันที่ 16 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ทุกช่องทาง


หมายเหตุ:
  • ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นทุกรายการ
  • สมาชิก SOP รับสิทธิ์ผ่อนผันการซื้อ SOP ในช่วงโปรโมชั่นปกติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแค็ตตาล็อกแอมเวย์ฉบับกุมภาพันธ์ 2564 - กรกฎาคม 2564 หน้า 226
  • สินค้ามีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบ ณ จุดขาย / แอมเวย์ ช็อป / โทร. 0-2725-8000 / www.amway.co.th / เฟซบุ๊กหรือไลน์ Amway Thailand