21 MAY 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 677 VIEWS

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโปรแกรมคอร์พลัส

coreplus-qa-teaser

coreplus-qa-detail01

coreplus-qa-detail02

coreplus-qa-detail03

coreplus-qa-detail04_0



coreplus-qa-detail04


คลิกที่คำถามเพื่อดูคำตอบ


โปรแกรมคอร์พลัสคืออะไร?
โปรแกรมคอร์พลัสได้รับเงินทุนจากไหน? โปรแกรมนี้จะลดรายรับของผู้นำรางวัลอื่นๆ หรือบริการของแอมเวย์หรือไม่? นอกจากนี้: โปรแกรมคอร์พลัสจะได้รับเงินทุนอย่างต่อเนื่องหรือไม่? หรือเป็นโปรแกรมที่มีเวลาจำกัด เช่น รางวัลส่งเสริม การเจริญเติบโต (GIP)
โปรแกรมคอร์พลัสสอดคล้องกับแผนธุรกิจ “แผนหลัก”?
แผนธุรกิจ “แผนหลัก” มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
โปรแกรมคอร์พลัสจะให้รางวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์เร็วขึ้นและบ่อยครั้งมากขึ้น?
โปรแกรมคอร์พลัส ออกแบบมาเพื่อใครบ้าง?
อะไรคือจุดประสงค์ของรางวัลระดับบรอนซ์ใหม่?
เงินรางวัลเหล่านี้ไม่มีเมื่อตอนฉันเริ่มธุรกิจ ฉันจะสามารถรับเงินรางวัลย้อนหลังได้หรือไม่?
แผนธุรกิจ “แผนหลัก” ได้รับการออกแบบให้ระดับเข็มและรายได้เพิ่มขึ้นตามยอดขายและขนาดของธุรกิจ ในขณะที่ โปรแกรมคอร์พลัสมีข้อจำกัด เช่น การจำกัดเงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าหรือข้อกำหนดสำหรับ เงินรางวัลบรอนซ์ฟาวน์เดชั่นและเงินรางวัลบรอนซ์บิวเดอร์ ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ได้ตรงกับหลักการของแผนธุรกิจ “แผนหลัก” ใช่หรือไม่?
ทำไมแอมเวย์ถึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับโครงสร้างธุรกิจ?
แอมเวย์ให้การสนับสนุนอะไรบ้างระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้




โปรแกรมคอร์พลัส คืออะไร?

โปรแกรมคอร์พลัสคือเงินรางวัลพิเศษใหม่จากแอมเวย์ โดยแอมเวย์ให้เงินรางวัลจากโปรแกรมคอร์พลัสร่วมกับแผนธุรกิจ “แผนหลัก” เพื่อให้รางวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์ที่สร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน นักธุรกิจแอมเวย์สามารถเข้าร่วม “โปรแกรมคอร์พลัส” ได้ตั้งแต่ วันแรกที่เริ่มธุรกิจ ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะเติบโตตามธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวย์ โดยโปรแกรมคอร์พลัสจะเริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

โปรแกรมคอร์พลัส ได้รับเงินทุนจากไหน?
โปรแกรมนี้จะลดรายรับของผู้นำรางวัลอื่นๆ หรือบริการของแอมเวย์หรือไม่?

นอกจากนี้: โปรแกรมคอร์พลัสจะได้รับเงินทุนอย่างต่อเนื่องหรือไม่? หรือเป็นโปรแกรมที่มีเวลาจำกัด เช่น รางวัลส่งเสริมการเจริญเติบโต (GIP)


coreplus-qa-detail05


ด้วยพันธะสัญญาอย่างยั่งยืนที่เรามอบให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ตลอดมา แอมเวย์กำลังลงทุนเพิ่มเติมในการให้ค่าตอบแทน แก่นักธุรกิจแอมเวย์เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ และยังคงรักษาระดับค่าตอบแทนของนักธุรกิจ แอมเวย์ระดับผู้นำไว้เช่นเดิม

โปรแกรมคอร์พลัส เป็นการลงทุนใหม่ร่วมกับกองทุนสำหรับค่าตอบแทนที่มีอยู่เดิม เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนนี้จะมีความคุ้มค่า และเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าดึงดูดมากขึ้น โปรแกรมคอร์พลัสจะมาแทนที่รางวัลส่งเสริมการเจริญเติบโต (GIP) ที่ใช้อยู่ปัจจุบันทั่วโลก และด้วยหลักการเดียวกัน โปรแกรมคอร์พลัสอาจจะได้รับการพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมคอร์พลัสสอดคล้องกับแผนธุรกิจ “แผนหลัก” อย่างไร?

เงินรางวัลจากโปรแกรมคอร์พลัส เป็นสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากแผนธุรกิจ “แผนหลัก” ถูกออกแบบเพื่อให้รางวัลนักธุรกิจแอมเวย์ที่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้า ส่งเสริมกิจกรรมในการสร้าง และการเติบโตของธุรกิจ ส่งเสริมโครงสร้างธุรกิจที่ทำกำไร รวมทั้งสนับสนุน แผนธุรกิจ “แผนหลัก” ในขณะที่คุณสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและรับโบนัสจากแผนธุรกิจ “แผนหลัก” โปรแกรมคอร์พลัสจะให้รายรับเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนแนวทางการสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ นักธุรกิจที่มีโครงสร้างทางธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง มีความสมดุลทั้งแนวกว้าง และแนวลึก และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจจะได้รับรางวัลที่มากขึ้น หลักการโปรแกรมคอร์พลัสจะให้รางวัลโดยใช้ตัวคูณจากตาราง การจ่ายส่วนลดประจำเดือน ส่วนลดพิเศษผู้นำ และส่วนลดพิเศษไข่มุก


coreplus-qa-detail06

แผนธุรกิจ “แผนหลัก” มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

แอมเวย์แค่ทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในตารางการจ่ายส่วนลดประจำเดือนสำหรับยอดธุรกิจที่แตกต่างกันในบางประเทศ แผนธุรกิจ “แผนหลัก” ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักธุรกิจแอมเวย์สามารถเลือกเส้นทางของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมาย แอมเวย์ ยังคงยึดมั่นในหลักการพื้นฐานและคุณค่าขององค์กร

โปรแกรมคอร์พลัสจะให้รางวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์เร็วขึ้นและบ่อยครั้งมากขึ้นอย่างไร?


coreplus-qa-detail07


• โปรแกรมคอร์พลัสช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ และนักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับส่วนลดประจำเดือน 9% ขึ้นไป (Business builder) โดยให้ความสำคัญกับการขายผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้า โปรแกรมคอร์พลัสส่งเสริมการสร้างทีมในช่วงเริ่มต้น และตอบแทนนักธุรกิจแอมเวย์ที่เลือกธุรกิจแอมเวย์


• โปรแกรมคอร์พลัสช่วยเพิ่มอัตราการซื้อ การมีส่วนร่วม และการรักษาสถานภาพ โดยการตอบสนองความคาดหวังของนักธุรกิจแอมเวย์เรื่องโอกาสการเพิ่มรายได้ และความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นของนักธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่ระดับแพลตินัมลงไป อีกทั้งยังช่วยเพิ่มอัตราการต่ออายุของนักธุรกิจแอมเวย์

• โปรแกรมคอร์พลัสให้รางวัลกับนักธุรกิจแอมเวย์ที่มีโครงสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยให้ความรู้และสอนองค์กร มีการปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และสมดุล

•โปรแกรมคอร์พลัสช่วยรักษายอดและเพิ่มรายได้ให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำ โดยโปรแกรมคอร์พลัสจะให้ค่าตอบแทนและรางวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำสำหรับการสร้างโครงสร้าง และการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง

โปรแกรมคอร์พลัส ออกแบบมาเพื่อใครบ้าง ?

โปรแกรมคอร์พลัสถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วย “ทุกคน”

สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่
สามารถเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่วันแรก เงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) จะจ่ายผลตอบแทนให้กับนักธุรกิจแอมเวย์มากสุด 10% ของยอดขายส่วนตัวที่มีการขายให้กับลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ (Verified Customer) ซึ่งเป็นรายได้เพิ่มเติมจากส่วนต่างของราคา ขายปลีกกับต้นทุนจากการขายผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจแอมเวย์

สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับส่วนลดประจำเดือน 9 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปตามตารางส่วนลดประจำเดือน

- เงินรางวัลบรอนซ์ฟาวน์เดชั่น ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้นักธุรกิจแอมเวย์สร้างทีมที่มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ และให้สปอนเซอร์ นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่พร้อมสร้างทีมต่อไปในรูปแบบเดียวกัน การเติบโตอย่างยั่งยืนสามารถช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์ได้รับรายได้ และรางวัลมากขึ้น

- เงินรางวัลบรอนซ์บิวเดอร์ จะให้รางวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์ที่มีการพัฒนาและสร้างธุรกิจระดับสูงขึ้นไป ระดับเข็มเงิน เข็มทอง แพลตินัม และอื่นๆ ซึ่งนักธุรกิจแอมเวย์ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ที่สร้างโครงสร้างที่ยั่งยืนจะได้รับรายได้และรางวัลตอบแทนความสำเร็จด้วย เข็มเกียรติคุณระดับบรอนซ์ใหม่ล่าสุด

สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ในระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากแผนธุรกิจ “แผนหลัก” และโปรแกรมคอร์พลัสควบคู่กัน พร้อมการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง โดยเงินรางวัลจากคอร์พลัสสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำ ได้แก่ เงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว (Personal Group Growth Incentive+) เงินรางวัลการเติบโตของสายงานติดตัว (Frontline Growth Incentive+) รวมทั้งเงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+) สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัม ระดับแพลตินัมสองผู้สถาปนาระดับมรกต ระดับมรกตสองผู้สถาปนาระดับเพชร และระดับเพชรสองผู้สถาปนา

อะไรคือจุดประสงค์ของรางวัลระดับบรอนซ์ใหม่?

เงินรางวัลส่งเสริมการขายระดับบรอนซ์นั้นถูกออกแบบเพื่อประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนในช่วงเริ่มต้นสร้างธุรกิจ ผลการวิจัยของแอมเวย์แสดงให้เห็นว่าการได้รับการยอมรับและผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากขึ้นในช่วงต้นของการสร้างธุรกิจ จะสามารถช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่มองเห็นผลงานที่จับต้องได้และเห็นโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย

เงินรางวัลเหล่านี้ไม่มีเมื่อตอนฉันเริ่มธุรกิจ ฉันจะสามารถรับเงินรางวัลย้อนหลังได้หรือไม่?

แอมเวย์ประเมินโปรแกรมจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด และสร้างประสบการณ์ ที่ดีที่สุดสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ ดังนั้น รางวัลส่งเสริมการเจริญเติบโตต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและนักธุรกิจแอมเวย์จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ย้อนหลังเมื่อเริ่มใช้โปรแกรมแล้ว

แผนธุรกิจ “แผนหลัก” ได้รับการออกแบบให้ระดับเข็มและรายได้เพิ่มขึ้นตามยอดขายและขนาดของธุรกิจ ในขณะที่โปรแกรมคอร์พลัสมีข้อจำกัด เช่น การจำกัดเงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า หรือข้อกำหนดสำหรับ เงินรางวัลบรอนซ์ฟาวน์เดชั่นและเงินรางวัลบรอนซ์บิวเดอร์ ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ได้ตรงกับหลักการของแผนธุรกิจ “แผนหลัก” ใช่หรือไม่?

โปรแกรมคอร์พลัส เป็นสิทธิประโยชน์ที่เสริมจากแผนธุรกิจ “แผนหลัก” ในการให้รางวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ไปจนถึง ระดับบรอนซ์ ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป การเติบโตและความสำเร็จที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคือองค์ประกอบพื้นฐานของธุรกิจแอมเวย์ ในขณะที่นักธุรกิจแอมเวย์เติบโตและได้รับรางวัลจากแผนธุรกิจ “แผนหลัก” โปรแกรมคอร์พลัสจะช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์มุ่งเน้นที่เป้าหมายสำคัญเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จระดับต่อไป และให้รางวัลเพิ่มเติมสำหรับการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น โปรแกรมคอร์พลัสถูกออกแบบมาเพื่อให้นักธุรกิจแอมเวย์มีเวลาในการวางแผนและทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของเขา และได้รับรางวัลเพิ่มเติมในแต่ละ ช่วงของการเติบโต

ทำไมแอมเวย์ถึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับโครงสร้างธุรกิจ?

✔ เพื่อสร้างรายได้สูงสุดจากแผนธุรกิจ “แผนหลัก”

✔ เพื่อสนับสนุนการสร้างธุรกิจที่มั่นคง และเพิ่มอัตราการรักษาคุณสมบัติ

✔ เพื่อการวางโครงสร้างที่สมดุลทั้งแนวกว้างและแนวลึกเป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผลดีกับธุรกิจ

แอมเวย์ให้การสนับสนุนอะไรบ้างระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้?

แอมเวย์มีแหล่งข้อมูลมากมายให้คุณ เพื่อเตรียมเข้าสู่การเปิดตัวโปรแกรมคอร์พลัสนี้ แอมเวย์กำลังพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้และสอนโปรแกรมคอร์พลัส เช่น ศูนย์การเรียนรู้โปรแกรมคอร์พลัส, วิดีโอ, การนำเสนอแผนจำลองการสร้างรายได้ และเครื่องมืออื่นๆ รวมถึงเว็บไซต์ www.amway.co.th และ www.amwaytodaythai.com ที่ปรึกษาด้านการเจริญเติบโตของผู้นำ (LGS) จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณ ในขณะที่คุณวางแผนวิธีการสื่อสารข้อมูลกับทีมของคุณเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมคอร์พลัสที่จัดขึ้น เพื่อนักธุรกิจแอมเวย์ทุกคน


coreplus-qa-detail08



coreplus-qa-detail09



คลิกที่คำถามเพื่อดูคำตอบ


ฉันจำเป็นต้องขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเพื่อให้ได้รับเงินส่วนลดประจำเดือนของแผนธุรกิจ “แผนหลัก” และเงินรางวัล จากโปรแกรมคอร์พลัส ใช่หรือไม่?
มีข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ หรือการจำกัดปริมาณเงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) หรือไม่?
ลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ (Verified customer) คืออะไร มีระบบในการตรวจสอบการสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างไร?
สมาชิก จะสามารถเป็นลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ(Verified customer)ได้อย่างไร
ถ้าสมาชิกไม่มีอีเมล์ หรือโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนจะยืนยันตัวตนอย่างไร
สมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบ สามารถฝากอัพไลน์ ซื้อของได้หรือไม่
สมาชิกที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ สามารถฝากอัพไลน์ซื้อของได้หรือไม่
เงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) จะช่วยสนับสนุนให้อัพไลน์และดาวน์ไลน์ ประสบความสำเร็จด้วยกันได้อย่างไร?
การปรับราคาขายปลีกใหม่ จะช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจแอมเวย์ได้อย่างไร
ฉันควรสอนให้ทีมของฉันมุ่งเน้นไปที่การสร้างธุรกิจแบบไหนถึงจะดีที่สุด: ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ หรือสนับสนุนให้พวกเขาเป็นนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่อย่างไร? นอกจากนี้: หากเงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) สูงกว่ายอดซื้อของ นักธุรกิจแอมเวย์ จะส่งผลเสียต่ออัตราการเพิ่มนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่หรือไม่?
ฉันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขายของฉันได้อย่างไร?
ทำไมจึงให้เงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) แก่นักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับส่วนลดประจำเดือน ตั้งแต่ 0-9% เท่านั้น?
แอมเวย์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดดเด่นพอที่จะสามารถดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ และมีศักยภาพในการแข่งขันกับสินค้าแบรนด์อื่นๆในตลาดหรือไม่ นอกจากนี้: ผลิตภัณฑ์แอมเวย์จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้อย่างไร
หากยอดขายที่ได้มาจากลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบและยอดขายที่ได้จากนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่มีมูลค่าเท่ากัน เหตุใด คุณจึงจ่ายเงินรางวัลสำหรับยอดขายปลีกเท่านั้น? ไม่ยุติธรรมหรือเปล่า? นอกจากนี้: ทำไมมีเพียงเงินรางวัลให้สำหรับยอดซื้อของลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ (Verified customer) เท่านั้น?
เงื่อนไขสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ที่จะได้รับเงินรางวัลบรอนซ์ฟาวน์เดชั่น (Bronze Foundation Incentive+) สำหรับปีคุณสมบัติ 2562/63 มีอะไรบ้าง
คุณสมบัติ สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ที่จะได้รับเงินรางวัลบรอนซ์บิวเดอร์ (Bronze Builder Incentive+) มีอะไรบ้าง
ส่วนลดประจำเดือนที่ใช้คูณเงินรางวัลบรอนซ์ฟาวน์เดชั่น และบรอนซ์บิวเดอร์ของโปรแกรมคอร์พลัส หมายถึงอะไร
ทำไมเงินรางวัลระดับบรอนซ์จึงกำหนดให้อย่างน้อยต้องมี 3 สายงาน




ฉันจำเป็นต้องขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า เพื่อให้ได้รับเงินส่วนลดประจำเดือนของแผนธุรกิจ “แผนหลัก” และเงินรางวัลจากโปรแกรมคอร์พลัส ใช่หรือไม่?

การขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ายังคงเป็นรากฐานของธุรกิจแอมเวย์และเป็นการสร้างธุรกิจที่สำคัญ นี่คือเหตุผลว่าทำไมการช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์ทุกคนเริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการขายผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากผลกำไรจากส่วนต่างของราคาขายปลีกและราคาสมาชิกที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ในบางตลาด นักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับส่วนลดประจำเดือนตั้งแต่ 0-9% ตามตารางการจ่ายส่วนลดประจำเดือนสำหรับของแผนธุรกิจ “แผนหลัก” จะได้รับเงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) สูงสุดถึง 10% สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ (Verified customer)

มีข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ หรือการจำกัดปริมาณเงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) หรือไม่?

ไม่มี นักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับส่วนลดประจำเดือนตั้งแต่ 0-9% ตามตารางการจ่ายส่วนลดประจำเดือนสำหรับของแผนธุรกิจ “แผนหลัก” มีสิทธิ์ได้รับ เงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า (Verified Customer)

ลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ (Verified customer) คืออะไร มีระบบในการตรวจสอบการสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างไร?

ลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว คือลูกค้าที่ผ่านการลงทะเบียนและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว (Verified Customer) โดยแอมเวย์มีระบบที่ช่วยให้การลงทะเบียนลูกค้าทั่วโลกง่ายขึ้นรวมไปถึงการตรวจเช็คการสั่งซื้อของพวกเขา ระบบนี้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับระบบการขายของออนไลน์อย่างมีมาตรฐานและช่วยให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และยอดขายจากลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกใช้เพื่อสะสมคุณสมบัติและมอบเงินรางวัลจากโปรแกรมคอร์พลัส


coreplus-qa-detail10

สมาชิก จะสามารถเป็นลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ (Verified customer) ได้อย่างไร

1. เข้าสู่เว็ปไซต์ www.amway.co.th

2. ล็อกอินด้วยเลขรหัสสมาชิก

3. กดลืมรหัสผ่าน/เข้าสู่ระบบครั้งแรก

4. ระบบจะส่งลิงค์ผ่านทาง SMS/อีเมล์ เพื่อให้เปลี่ยนรหัสผ่าน

5. คลิกลิงค์เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนของสมาชิกถือว่าสำเร็จเรียบร้อย โดยกระบวนการยืนยันการเป็นลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ (Verified customer) ทำครั้งแรกที่เข้าระบบ Amway เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ถ้าสมาชิกไม่มีอีเมล์หรือโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนจะยืนยันตัวตนอย่างไร

สมาชิกทุกท่านต้องเข้ามาลงทะเบียน ให้เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ได้ที่แอมเวย์ช็อปทุกสาขา เพื่อยืนยันการเป็นลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ (Verified customer)

สมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบ สามารถฝากอัพไลน์ซื้อของได้หรือไม่

สามารถฝากอัพไลน์ ซื้อของได้ แต่ทุกยอดสินค้าที่ฝากอัพไลน์ซื้อทางบริษัทจะมีระบบส่ง SMS หรือ อีเมล์ ไปยังสมาชิกเพื่อให้รับทราบการสั่งซื้อ

สมาชิกที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ สามารถฝากอัพไลน์ซื้อของได้หรือไม่

สามารถฝากอัพไลน์ซื้อของได้ แต่ทุกยอดสินค้าที่ฝากอัพไลน์ซื้อ ไม่ถือเป็นยอดที่ผ่านการตรวจสอบ และไม่สามารถนำมาคำนวณเงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) ได้ แต่จะนำไปคำนวนส่วนลดตามปกติ

เงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) จะช่วยสนับสนุนให้อัพไลน์และดาวน์ไลน์ประสบความสำเร็จด้วยกันได้อย่างไร?

เงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าจะให้เงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้ดาวน์ไลน์และอัพไลน์ ของพวกเขาบรรลุเป้าหมาย เงินรางวัลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มอัตราการต่ออายุสถานภาพโดยการช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ ได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่ามากขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ และนักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำสามารถประสบความสำเร็จมากขึ้นเมื่อดาวน์ไลน์ยังคงมีส่วนร่วมและดำเนินธุรกิจแอมเวย์

การปรับราคาขายปลีกใหม่ จะช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจแอมเวย์ได้อย่างไร

การปรับลดราคาขายปลีก (CP)* ผลิตภัณฑ์ลง จะช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์ทำธุรกิจแอมเวย์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก

• ปรับภาพลักษณ์ใหม่ “สินค้าแอมเวย์ราคาไม่แพง” ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

• ช่วยสร้างรายได้ทันทีให้นักธุรกิจแอมเวย์ จากส่วนต่าง 10% ระหว่างราคานักธุรกิจแอมเวย์/สมาชิก (AP) กับราคาขายปลีก (CP)

• นักธุรกิจแอมเวย์ได้รับเงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (CSI) ได้ง่ายขึ้น

*ปรับลดราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์แอมเวย์ ยกเว้นอุปกรณ์เสริม แอมเวย์ควีน เอ็กซ์เอส และสินค้าแอมเวย์ ช็อปเปอร์ส แค็ตตาล็อก

ฉันควรสอนให้ทีมของฉันมุ่งเน้นไปที่การสร้างธุรกิจแบบไหนถึงจะดีที่สุด: ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ หรือสนับสนุนให้พวกเขาเป็นนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่อย่างไร?

นอกจากนี้: หากเงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) สูงกว่ายอดซื้อของนักธุรกิจแอมเวย์ จะส่งผลเสียต่ออัตราการเพิ่มนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่หรือไม่?


coreplus-qa-detail11


ธุรกิจที่ยั่งยืนที่สุดคือการสร้างความสมดุลระหว่างการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและช่วยนักธุรกิจแอมเวย์ที่คุณสปอนเซอร์ให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้เช่นเดียวกัน แม้จะไม่ใช่ทุกคนที่มีแรงผลักดันในการสร้างธุรกิจของตนเอง แต่เกือบทุกคนจะซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันของแอมเวย์ การขายผลิตภัณฑ์จะช่วยสร้างรายได้ในช่วงต้นของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ ผ่านเงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+)

ฉันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขายของฉันได้อย่างไร?

แอมเวย์มีแหล่งข้อมูลมากมายเพื่อช่วยให้คุณสามารถสอนนักธุรกิจแอมเวย์ให้มีความมั่นใจและประสบความสำเร็จในการแนะนำและขายผลิตภัณฑ์ เรามีวิดีโอการฝึกอบรมวิธีการขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแบบถูกต้อง และเครื่องมือการสอนอื่นๆ เพื่อช่วยให้ นักธุรกิจแอมเวย์มีสามารถติดต่อกับกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและสร้างสายสัมพันธ์ต่อไป แอมเวย์จะช่วยให้ คุณฝึกสอนทีมของคุณเพื่อไม่ให้พลาดการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า


coreplus-qa-detail08

ทำไมจึงให้เงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) แก่นักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับส่วนลดประจำเดือน ตั้งแต่ 0 - 9% เท่านั้น?

เมื่อนักธุรกิจแอมเวย์ได้รับส่วนลดประจำเดือนมากกว่า 9% ขึ้นไปตามตารางการจ่ายส่วนลดประจำเดือนพวกเขาจะได้รับเงินส่วนลดประจำเดือนจากปริมาณการค้าปลีกของพวกเขาอยู่แล้วอย่างน้อย 10% นักธุรกิจแอมเวย์ทุกคนสามารถได้รับค่าตอบแทนจากส่วนต่าง ที่เพิ่มมาจากราคาสมาชิก และมากไปกว่านั้นคือค่าตอบแทนที่ได้รับอย่างรวดเร็วนั้นเป็นแรงจูงใจที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ รายใหม่เมื่อพวกเค้าเริ่มต้นธุรกิจ

แอมเวย์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดดเด่นพอที่จะสามารถดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ และมีศักยภาพในการแข่งขันกับสินค้าแบรนด์อื่นๆในตลาดหรือไม่

นอกจากนี้: ผลิตภัณฑ์แอมเวย์จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้อย่างไรไม่?

แอมเวย์มุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์ผลิตภัณฑ์สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์และลูกค้า และลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่น่าสนใจ นอกจากนี้ การเริ่มใช้โปรแกรมคอร์พลัสแต่ละประเทศ จะมีรายการสินค้ายอดนิยม (Must Have items) เพื่อช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์เติบโตทางธุรกิจและสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการขายปลีกให้แก่ลูกค้า การเริ่มต้นบทสนทนาด้วยสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบจะช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่สร้างความมั่นใจเมื่อพวกเขาเริ่มที่จะขยายธุรกิจของตนเอง

หากยอดขายที่ได้มาจากลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบและยอดขายที่ได้จากนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่มีมูลค่าเท่ากัน เหตุใดคุณจึงจ่ายเงินรางวัลสำหรับยอดขายปลีกเท่านั้น? ไม่ยุติธรรมหรือเปล่า?

นอกจากนี้: ทำไมมีเพียงเงินรางวัลให้สำหรับยอดซื้อของลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ (Verified customer) เท่านั้น?

เงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) จะให้รางวัลสำหรับการปฏิบัติตามหลักพื้นฐานของ ธุรกิจแอมเวย์ ได้แก่ การขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า รางวัลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่มีรายได้พิเศษเมื่อ พวกเขาเริ่มที่จะเติบโตทางธุรกิจและในขณะที่นักธุรกิจแอมเวย์เริ่มเติบโตและสร้างทีม เขาหรือเธอสามารถได้รับรางวัลอื่นๆ เพิ่มเติม ของโปรแกรมคอร์พลัส เช่น เงินรางวัลบรอนซ์ฟาวน์เดชั่น (Bronze Foundation Incentive+) เงินรางวัลบรอนซ์บิวเดอร์ (Bronze Builder Incentive+) เงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว (Personal Group Growth Incentive+) เป็นต้น

เงื่อนไขสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ที่จะได้รับเงินรางวัลบรอนซ์ฟาวน์เดชั่น (Bronze Foundation Incentive+) สำหรับปีคุณสมบัติ 2562/63 มีอะไรบ้าง

• เป็นผู้ที่ได้รับส่วนลด 12% หรือต่ำกว่า ในปีคุณสมบัติก่อนหน้า

คุณสมบัติ สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ที่จะได้รับเงินรางวัลบรอนซ์บิวเดอร์ (Bronze Builder Incentive+) มีอะไรบ้าง

นับจาก เดือนกันยายน 2557 จนถึงปัจจุบัน ต้องไม่เคยดำรงคุณสมบัติระดับเข็มทองและสูงขึ้นไป

ส่วนลดประจำเดือนที่ใช้คูณเงินรางวัลบรอนซ์ฟาวน์เดชั่น และบรอนซ์บิวเดอร์ของโปรแกรมคอร์พลัส หมายถึงอะไร

ส่วนลดประจำเดือน คือ ส่วนลดจากยอดซื้อส่วนตัวบวกกับส่วนลดแตกต่าง

ทำไมเงินรางวัลระดับบรอนซ์จึงกำหนดให้อย่างน้อยต้องมี 3 สายงานอะไร

เงินรางวัลระดับบรอนซ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโครงสร้างธุรกิจที่มั่นคงและทำกำไรได้อย่างยั่งยืน นักธุรกิจแอมเวย์จะได้รับเงินตอบแทนส่วนใหญ่จากแผนธุรกิจ "แผนหลัก" ด้วยการรักษาสมดุลทั้งแนวกว้างและแนวลึก ยิ่งมีสายงานแนวกว้างมากเท่าไหร่ นักธุรกิจแอมเวย์จะได้กำไรมากขึ้นเท่านั้น นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ส่วนมากจะเน้นการสร้างสายงานเพียงสายเดียวซึ่งทำให้กระทบต่อรายได้ของพวกเขา

เงินรางวัลระดับบรอนซ์จะมอบให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ที่สร้างสายงานอย่างน้อย 3 สายงานที่ประสบความสำเร็จเป็น 3% ซึ่ง 3 สายงานเป็นเกณฑ์ที่สามารถทำได้จริงสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ในช่วงเริ่มต้น แต่ก็เป็นเพียงข้อกำหนดขั้นต่ำเท่านั้นเพราะนักธุรกิจแอมเวย์ยังสามารถสร้างสายงานมากกว่านี้ได้ เพื่อเพิ่มรายได้ของพวกเขาให้มากขึ้นอีก ส่วนเงินรางวัลบรอนซ์บิวเดอร์สนับสนุนให้นักธุรกิจแอมเวย์สร้างสายงานแนวลึก ด้วยการมอบรางวัลให้นักธุรกิจที่สามารถสร้างสายงานอย่างน้อย 3 สายงานที่ประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเป็น 6% ถือเป็นการสร้างสายงานแนวลึกโดยการเพิ่มยอดธุรกิจและยังช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับสายงานด้วย

ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างธุรกิจที่มีอย่างน้อย 3 สายงานที่มั่นคง จะสามารถสร้างผลกำไรมากขึ้นและยั่งยืน รวมทั้งทำให้การดำรงคุณสมบัติระดับแพลตินัมสองผู้สถาปนานั้นมีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อทำคุณสมบัติได้สำเร็จ ดังนั้น การที่เงินรางวัลระดับบรอนซ์มีข้อกำหนดขั้นต่ำให้มี 3 สายงาน ทำให้นักธุรกิจแอมเวย์ได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มสายงานแนวกว้างและแนวลึก เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดจากทั้งแผนธุรกิจ "แผนหลัก" และคอร์พลัส

coreplus-qa-detail13



คำถามเกี่ยวกับเงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว (Personal Group Growth Incentive+)


นักธุรกิจแอมเวย์สมัครใหม่และสามารถดำรงคุณสมบัติระดับแพลตินัมได้ในปีคุณสมบัติเดียวกัน จะนับฐานเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) อย่างไร
กรณีดำรงคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมใหม่คร่อมปีคุณสมบัติ จะนับฐานเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) อย่างไร
กรณีดำรงคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมใหม่คร่อมปีคุณสมบัติ จะมีสิทธิได้เงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัวหรือไม่
การนับเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) นับได้อย่างไร
การคำนวณเงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว (Personal Group Growth Incentive+) คิดอย่างไร


คำถามเกี่ยวกับเงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+/ TTCI)


อะไรคือความแตกต่างระหว่างเงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+/ TTCI) ในโปรแกรมคอร์พลัสและ รางวัลการดำรงคุณสมบัติครั้งแรกแบบจ่ายสองครั้ง (Two-Time Cash Awards/TTCA) ในแผนธุรกิจ “แผนหลัก”
เงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+/ TTCI) สำหรับการเป็นแพลตินัมครั้งแรกในช่วงต้นปีคุณสมบัติ (โดยใช้เกณฑ์รอบ 12 เดือนใด ๆ) จะได้รับเมื่อไหร่
กรณีที่เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมคร่อมปีคุณสมบัติ และสามารถดำรงคุณสมบัติต่อเนื่องได้ในปี คุณสมบัติเดียวกัน จะได้เงินการดำรงคุณสมบัติใหม่ระดับแพลตินัม และเงินการดำรงคุณสมบัติต่อเนื่องระดับแพลตินัมในปีเดียวกันหรือไม่
กรณีเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับไพลินใหม่ ในปีคุณสมบัติ 2561/62 และสามารถดำรงคุณสมบัติเป็นไพลินได้อีกครั้งพร้อมกับดำรงคุณสมบัติระดับมรกตใหม่ ในปีคุณสมบัติ 2562/63 จะได้รับเงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (TTCI) จำนวนเท่าไหร่
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกต - ระดับเพชรสองผู้สถาปนาที่มีสายงานในประเทศ จะถูกตรวจสอบประวัติการดำรงคุณสมบัติย้อนหลังไปจนถึงกันยายน 2557 (ปีคุณสมบัติ 2557/58) โดยช่วงเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติย้อนหลังจะถูกกำหนดตายตัวหรือไม่ หรือจะเป็นระยะเวลา 5 ปีใด ๆ และทำไมต้องถึงต้องกำหนดเป็นปีคุณสมบัติ 2557/58
สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติจากสายงานต่างประเทศ และไม่เคยได้รับส่วนลดพิเศษเพชร (DBR) มาก่อน พวกเขาจะได้รับเงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+/ TTCI) ในระดับเพชรและระดับเพชรสองผู้สถาปนาหรือไม่ หากพวกเขามีคุณสมบัติที่ได้รับส่วนลดพิเศษเพชร (DBR)




โปรแกรมคอร์พลัส จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นำได้อย่างไร และทำไมไม่ลงทุนเพิ่มขึ้นสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่ระดับแพลตินัมขึ้นไป?


coreplus-qa-detail14


นักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากโปรแกรมคอร์พลัสด้วยการสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน มีสายงานที่สมดุลทั้งแนวกว้างและแนวลึก ช่วยเหลือนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่และนักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับ ส่วนลดประจำเดือน 9% ขึ้นไปให้สามารถกำหนดและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โปรแกรมคอร์พลัสสำหรับผู้นำจะรวมถึงเงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว (Personal Group Growth Incentive+) เงินรางวัลการเติบโตของสายงาน ติดตัว (Frontline Growth Incentive+) รวมทั้งเงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two Time Cash Incentive+)

โปรแกรมคอร์พลัสจะช่วยให้ผู้นำมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ดีและมั่นคงยิ่งขึ้นในทุกตลาด และด้วยการที่ โปรแกรมคอร์พลัสมีแนวทางสอดคล้องกับแผนธุรกิจ “แผนหลัก” จึงทำให้สามารถประเมินรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้น นักธุรกิจแอมเวย์สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบรรลุเป้าหมายในระดับที่สูงขึ้นและ/หรือสร้างส่วนลดประจำเดือนตามตารางการจ่ายส่วนลดประจำเดือนสำหรับของแผนธุรกิจ “แผนหลัก” ให้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนมากขึ้นด้วยตัวคูณของโปรแกรมคอร์พลัส กล่าวโดยสรุปคือยิ่งคุณมีรายได้จากแผนธุรกิจ “แผนหลัก” มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีรายได้จากโปรแกรมคอร์พลัสมากยิ่งขึ้น

การวิจัยของแอมเวย์แสดงให้เห็นว่าการสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนนั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้าง ผลกำไรให้ได้มากที่สุด แอมเวย์สนับสนุนให้นักธุรกิจแอมเวย์ขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตของผลกำไร โดยทำให้มั่นใจว่าผู้นำจะได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมจากทั้งแผนธุรกิจ “แผนหลัก” และรางวัลพิเศษอื่นๆ การลงทุนสำหรับ นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเริ่มต้นนี้ จะช่วยให้ผู้นำมุ่งเน้นไปที่การสร้างยอดขาย ขยายสายงาน และพัฒนานักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำคนใหม่

ธุรกิจของฉันใหญ่และมั่นคงแล้ว ฉันต้องเปลี่ยนวิธีปฏิบัติของฉันเพื่อรับรางวัลจากโปรแกรมคอร์พลัสหรือไม่?

โปรแกรมคอร์พลัส ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้รางวัลสำหรับขั้นตอนที่ผู้นำฝึกฝนทีมของพวกเขาในปัจจุบัน: การเริ่มธุรกิจที่แข็งแกร่ง สร้างทีม เป็นผู้นำที่ดี พร้อมให้คำปรึกษาแก่บุคคลอื่น และเพื่อการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมคอร์พลัสได้อย่างเต็มที่ นักธุรกิจแอมเวย์บางคนอาจจำเป็นต้องเสริมการสอนนักธุรกิจในสายงานให้สามารถรักษาฐานลูกค้า และสร้างธุรกิจที่สมดุลทั้งในแนวกว้างและแนวลึก

ทำไมคุณไม่ใช้ระบบการให้รางวัลส่งเสริมการเจริญเติบโต (GIP) ที่มีจำนวนรางวัลแบบคงที่เหมือนเดิม ซึ่งง่ายต่อการขาย การอธิบาย และประชาสัมพันธ์ต่อในแต่ละองค์กร?

โปรแกรมคอร์พลัส ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานเหนือกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของแผนการขายหรือรางวัลส่งเสริมการเจริญเติบโต (GIP) ในแต่ละประเทศ โปรแกรมคอร์พลัสนี้จะเปิดโอกาสที่คุณจะได้รับรางวัลถึง 2 วิธี ได้แก่การเติบโตจากตัวคูณที่เพิ่มขึ้น หรือการเติบโตจากแผนธุรกิจ “แผนหลัก”

ในอดีต สำหรับรางวัลส่งเสริมการเจริญเติบโต (GIP) ที่มีจำนวนรางวัลแบบคงที่จะทำให้ธุรกิจที่มีความแตกต่างทั้งผลลัพธ์ รายได้ และขนาดธุรกิจ กลับได้รางวัลส่งเสริมการเจริญเติบโต (GIP) ในจำนวนที่เท่ากัน แต่สำหรับโปรแกรมคอร์พลัสจะให้รางวัลที่มากขึ้นสำหรับผลลัพธ์ที่มากขึ้นในแต่ละธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


coreplus-qa-detail15



คำถามเกี่ยวกับเงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว (Personal Group Growth Incentive+)


นักธุรกิจแอมเวย์สมัครใหม่และสามารถดำรงคุณสมบัติระดับแพลตินัมได้ในปีคุณสมบัติเดียวกัน จะนับฐานเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) อย่างไร

นับฐานเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) เทียบเท่ากับศูนย์ เพราะปีก่อนหน้ายังไม่เริ่มทำธุรกิจแอมแวย์

กรณีดำรงคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมใหม่คร่อมปีคุณสมบัติ จะนับฐานเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) อย่างไร

การนับจำนวนเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัวในปีก่อนหน้า (ปีฐาน) นับจากจำนวนเดือน PQ ในปีคุณสมบัติตั้งแต่เดือนกันยายน – สิงหาคมเท่านั้น

กรณีดำรงคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมใหม่คร่อมปีคุณสมบัติ จะมีสิทธิได้เงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัวหรือไม่

มีสิทธิได้เงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. จำนวนเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) ในปีปัจจุบันต้องมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัวในปีก่อนหน้า

2. ต้องดำรงคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัม ณ สิ้นปีคุณสมบัติที่จะรับเงินรางวัล

การนับเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) นับได้อย่างไร

การเป็น PQ สามารถเป็นได้ 2 แบบคือ

• เดือนที่ทำคุณสมบัติเต็มจำนวน 150,000 พีวี

• เดือนที่ทำคุณสมบัติ 55,000 พีวี และมีสายงาน 21% อย่างน้อย 1 กลุ่ม ในการสปอนเซอร์ส่วนตัว โดยจะไม่นับรวมยอดธุรกิจที่ส่งผ่านจากแพลตินัมที่ดำรงคุณสมบัติ และยอดจากสายงาน 21%

การคำนวณเงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว (Personal Group Growth Incentive+) คิดอย่างไร

นำส่วนลดประจำเดือนที่เป็นเฉพาะเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) รวมกันทั้งปี คูณกับเปอร์เซ็นต์ตัวคูณ ตามผลต่างของจำนวนเดือน PQ ของปีคุณสมบัติที่ผ่านมาและปีคุณสมบัติปัจจุบัน ในตารางข้างล่างนี้


coreplus-qa-detail17

คำถามเกี่ยวกับเงินรางวัลการเติบโตของสายงานติดตัว (Frontline Growth Incentive+)


การนับจำนวนเดือนที่มีคุณสมบัติของสายงานติดตัว (FQ) ที่เป็นฐานนับอย่างไร

สามารถนับเดือนที่แต่ละสายงานทำคุณสมบัติได้ และนำจำนวนเดือนของทุกสายมารวมกัน เปรียบเทียบกับปีคุณสมบัติที่ผ่านมา

การนับจำนวนเดือนที่มีคุณสมบัติของสายงานติดตัว (FQ) จำเป็นต้องนับสายเดิมจากปีที่แล้ว หรือไม่

ไม่จำเป็น สามารถนับจำนวนเดือนที่มีคุณสมบัติของสายงานติดตัว (FQ) ทุกสายโดยไม่จำเป็นต้องเป็นสายเดิมเท่านั้น

ในกรณีที่มีสายงาน 21% เบรกซ้อนกันหลายชั้นในเดือนเดียวกัน จะนับจำนวนเดือนที่มีคุณสมบัติของสายงานติดตัว (FQ) อย่างไร

จะนับจำนวน FQ ของสายงานนี้ได้เพียง 1 FQ เท่านั้นและสามารถนับ FQ สูงสุดต่อสายไม่เกิน 12 FQ ภายในหนึ่งปีคุณสมบัติ

ตารางตัวคูณของเงินรางวัลการเติบโตของสายงานติดตัว (Frontline Growth Incentive+) แบ่งอย่างไร

ตารางตัวคูณมี 2 ตารางโดยยึดจากตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จ ณ สิ้นปีคุณสมบัตินั้นๆ


coreplus-qa-detail18

คำถามเกี่ยวกับเงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+/ TTCI)


อะไรคือความแตกต่างระหว่างเงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+/ TTCI) ในโปรแกรมคอร์พลัสและ รางวัลการดำรงคุณสมบัติครั้งแรกแบบจ่ายสองครั้ง (Two-Time Cash Awards/TTCA) ในแผนธุรกิจ “แผนหลัก”

รางวัลการดำรงคุณสมบัติครั้งแรกแบบจ่ายสองครั้ง (Two-Time Cash Awards/TTCA) เป็นรางวัลสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารและสูงขึ้นไป โดยต้องดำรงคุณสมบัติด้วยเกียรติรางวัลระดับโลก (GAR) เท่านั้น

ส่วนนักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับเงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+/ TTCI) จะเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ที่ดำรงคุณสมบัติใหม่ในระดับแพลตินัม - ระดับเพชรสองผู้สถาปนา โดยโปรแกรมคอร์พลัสออกแบบมาเพื่อให้รางวัลแก่การเติบโตและความสำเร็จในตลาด ซึ่งนับเฉพาะสายงานภายในประเทศ

เงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+/ TTCI) สำหรับการเป็นแพลตินัมครั้งแรกในช่วงต้นปีคุณสมบัติ (โดยใช้เกณฑ์รอบ 12 เดือนใด ๆ) จะได้รับเมื่อไหร่

หลังจากผ่านการอนุมัติคุณสมบัติแล้วจากบริษัทและจะจ่ายในเดือนถัดมา

กรณีที่เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมคร่อมปีคุณสมบัติ และสามารถดำรงคุณสมบัติต่อเนื่องได้ในปี คุณสมบัติเดียวกัน จะได้เงินการดำรงคุณสมบัติใหม่ระดับแพลตินัม และเงินการดำรงคุณสมบัติต่อเนื่องระดับแพลตินัมในปีเดียวกันหรือไม่

ไม่ได้ จะได้เพียงเงินการดำรงคุณสมบัติใหม่ระดับแพลตินัมใหม่เท่านั้น ส่วนเงินการดำรงคุณสมบัติต่อเนื่องระดับแพลตินัม จะต้องทำคุณสมบัติระดับแพลตินัมในปีคุณสมบัติถัดไป เพื่อรับเงินการดำรงคุณสมบัติต่อเนื่อง

กรณีเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับไพลินใหม่ ในปีคุณสมบัติ 2561/62 และสามารถดำรงคุณสมบัติเป็นไพลินได้อีกครั้งพร้อมกับดำรงคุณสมบัติระดับมรกตใหม่ ในปีคุณสมบัติ 2562/63 จะได้รับเงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (TTCI) จำนวนเท่าไหร่

ได้รับเงินการดำรงคุณสมบัตินักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตใหม่ 360,000 บาท และและเงินการดำรงคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับไพลินต่อเนื่อง 60,000 บาท

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกต - ระดับเพชรสองผู้สถาปนาที่มีสายงานในประเทศ จะถูกตรวจสอบประวัติการดำรงคุณสมบัติย้อนหลังไปจนถึงกันยายน 2557 (ปีคุณสมบัติ 2557/58) โดยช่วงเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติย้อนหลังจะถูกกำหนดตายตัวหรือไม่ หรือจะเป็นระยะเวลา 5 ปีใด ๆ และทำไมต้องถึงต้องกำหนดเป็นปีคุณสมบัติ 2557/58

ทางบริษัทกำหนด ตั้งแต่ปีคุณสมบัติ 2557/58 ในการตรวจสอบคุณสมบัติย้อนหลังตลอดไป เพราะแอมเวย์ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจแอมเวย์ที่เคยดำรงคุณสมบัติระดับมรกตและเพชรได้มีโอกาสกลับมาเติบโตอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นที่คุณสมบัติของสายงานในประเทศอีกด้วย

สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติจากสายงานต่างประเทศ และไม่เคยได้รับส่วนลดพิเศษเพชร (DBR) มาก่อน พวกเขาจะได้รับเงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+/ TTCI) ในระดับเพชรและระดับเพชรสองผู้สถาปนาหรือไม่ หากพวกเขามีคุณสมบัติที่ได้รับส่วนลดพิเศษเพชร (DBR)

ได้ เพราะการดำรงคุณสมบัติครั้งแรกที่ได้รับส่วนพิเศษเพชร (DBR) จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลการดำรงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+/ TTCI) โดยในระดับเพชรสองผู้สถาปนา จะต้องมี 6 สายงานที่ผ่านการรับรองในประเทศ เป็นเวลา 12 เดือน

coreplus-qa-detail20


คำถามเกี่ยวกับเครื่องมือธุรกิจดิจิทัล

ข้อมูลรายได้ของฉันจะถูกอัปเดตบนเครื่องมือธุรกิจดิจิทัลบ่อยแค่ไหน
นักธุรกิจแอมเวย์ทุกคนเห็นข้อมูลเดียวกันหรือไม่
ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะได้รับจำนวนเงินตามที่เห็นในแต่ละช่วงเวลา
ฉันจะสามารถเห็นรายรับทั้งหมดของฉันอย่างรวดเร็วในครั้งเดียว
หน้าจอรายงานประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Dashboard) ของฉันเคยแสดงว่าฉันได้รับเงินรางวัลจากโปรแกรมคอร์พลัส แต่ตอนนี้ฉันเห็น “0” ต่อจากรายชื่อเงินรางวัลที่ฉันจะได้รับ หมายความว่าอย่างไร
ยอดธุรกิจของฉันจะถูกแสดงให้เห็นยังไง
ฉันสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลและการได้รับเงินรางวัลต่าง ๆ จากที่ไหน




ข้อมูลรายได้ของฉันจะถูกอัปเดตบนเครื่องมือธุรกิจดิจิทัลบ่อยแค่ไหน

ข้อมูลรายได้ โบนัส และเงินรางวัลจะแสดงให้เห็นใกล้เคียงจำนวนจริง และจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจ จำนวนรายได้จะถูกอัปเดตตามยอดสั่งซื้อของคุณ ลูกค้าของคุณ รวมไปถึงดาวน์ไลน์ของคุณ และในกรณีที่มีการคืนสินค้า รายได้และคุณสมบัติจะถูกคำนวณใหม่

นักธุรกิจแอมเวย์ทุกคนเห็นข้อมูลเดียวกันหรือไม่

หน้าจอรายงานประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Dashboard) จะมีการปรับเปลี่ยน และจะนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจโดยขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาอยู่ ณ จุดไหนของเส้นทางในธุรกิจแอมเวย์ เช่น นักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับส่วนลด 15% อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นความแตกต่างของข้อมูลมากกว่าคนที่ได้รับส่วนลดต่ำกว่า 15% เนื่องจากว่าธุรกิจของพวกเขามีการเติบโต และมีข้อมูลที่ควรทราบเพิ่มเติมเข้ามา เช่น ยอดพีวีที่ใช้คำนวณส่วนลดทับทิม ยอดพีวีที่ใช้คำนวณส่วนลดพิเศษผู้นำ และยอดอื่น ๆ ที่จะกลายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องและกระทบกับธุรกิจของพวกเขา

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะได้รับจำนวนเงินตามที่เห็นในแต่ละช่วงเวลา

รายได้โดยประมาณที่คุณเห็น จะบอกถึงสถานะของธุรกิจในปัจจุบัน และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของธุรกิจ จำนวนที่คุณเห็นจะแตกต่างจากรายรับจริงโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าไปดูในช่วงเวลาที่ใกล้สิ้นเดือนมากแค่ไหน เพราะในระหว่างนั้นอาจเกิดกิจกรรมที่กระทบกับยอดรวมรายเดือนและรายปีได้ นอกจากนี้โบนัสและเงินรางวัลที่ได้จะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบโดยแอมเวย์ด้วย ดังนั้นการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณที่แอมเวย์กำหนดไว้ จะทำให้คุณมีคุณสมบัติที่จะได้รับโบนัสและเงินรางวัลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

ฉันจะสามารถเห็นรายรับทั้งหมดของฉันอย่างรวดเร็วในครั้งเดียว

หน้าจอรายงานประสิทธิภาพการทำงานใหม่นี้จะแสดงสรุปรายได้ทั้งหมดของคุณ รายได้จากแผนธุรกิจ “แผนหลัก” และรายได้จากโปรแกรมคอร์พลัส โดยคุณสามารถคลิกที่ “รายได้ปัจจุบันของคุณ” เพื่อที่จะดูโบนัสและเงินรางวัลทั้งหมดที่คุณได้รับ

หน้าจอรายงานประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Dashboard) ของฉันเคยแสดงว่าฉันได้รับเงินรางวัลจากโปรแกรมคอร์พลัส แต่ตอนนี้ฉันเห็น “0” ต่อจากรายชื่อเงินรางวัลที่ฉันจะได้รับ หมายความว่าอย่างไร

คุณสมบัติในการได้รับเงินรางวัลจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมในธุรกิจ หมายความว่านักธุรกิจแอมเวย์อาจเห็นคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งเดือน ตัวอย่างเช่น นักธุรกิจแอมเวย์บางคนอาจมีคุณสมบัติได้รับ เงินรางวัลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) แต่ในระหว่างเดือนนั้น เขาอาจสามารถทำธุรกิจจนอยู่ในระดับที่จะได้รับส่วนลดประจำเดือนที่ 12% หรือสูงกว่านั้นก็จะทำให้ไม่ได้รับเงินรางวัลนี้ และในกรณีเดือนต่อไปเขาได้รับส่วนลดที่น้อยกว่า 12% เขาก็อาจมีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินรางวัลนั้นอีกครั้ง

ยอดธุรกิจของฉันจะถูกแสดงให้เห็นยังไง

นักธุรกิจแอมเวย์ทุกคนสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้

• ยอดกลุ่ม

• ยอดของดาวน์ไลน์

• ยอดซื้อส่วนตัว – ยอดซื้อส่วนตัว หมายถึงยอดการซื้อสินค้าส่วนตัว บวกกับยอดการซื้อสินค้าของสมาชิกติดตัว นักธุรกิจแอมเวย์ระดับ 15% ขึ้นไป จะสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

• ยอดพีวีที่ใช้คำนวณส่วนลดทับทิม ซึ่งมีความสำคัญทั้งในแผนธุรกิจ “แผนหลัก” และโปรแกรมคอร์พลัส เงินรางวัลเพราะเงินรางวัลสำหรับผู้นำจากโปรแกรมคอร์พลัสส่วนมากจะขึ้นอยู่กับยอดทับทิม

• ยอดพีวีที่ใช้คำนวณส่วนลดพิเศษผู้นำ ซึ่งใช้สำหรับการคำนวณส่วนลดพิเศษผู้นำ ส่วนลดพิเศษผู้นำรับรอง ส่วนลดพิเศษผู้นำสากล

ฉันสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลและการได้รับเงินรางวัลต่าง ๆ จากที่ไหน

สามารถเข้าไปศึกษาที่บิซซิเนส เซ็นเตอร์ เงินรางวัลใหม่ทั้งหมดจะมีการแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งการเรียนรู้แบบออนไลน์ คอร์สอบรมออนไลน์ในรูปแบบที่ง่ายต่อสมาร์ทโฟนเปิดให้บริการสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ นักธุรกิจแอมเวย์ในช่วงเริ่มต้นสร้างทีม และนักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำ ลองค้นหาคอร์สอบรมเพื่อนเรียนรู้โปรแกรมคอร์พลัสและสร้างรายได้จากเว็บไซต์แอมเวย์และติดตามการฝึกอบรมได้จากที่นั่น

ข้อแนะนำที่แสดงขึ้นระหว่างการใช้งานเครื่องมือธุรกิจดิจิทัลจะให้คำอธิบายที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานในเรื่องความหมายของค่าชี้วัดประสิทธิภาพต่าง ๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร
"ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโปรแกรมคอร์พลัส"

button-coreplus-fact



แท็ก