24 MAY 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 344 VIEWS

5 สิ่งสำคัญ เพื่อการสาธิตพิชิตใจลูกค้า

1484826954597.jpg

การสาธิตสินค้าเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เข้าใจถึงวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าสินค้านั้นดีอย่างไรและลดข้อสงสัยลงได้ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าเชื่อถือ จะสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และนี่คือ 5 สิ่งสำคัญที่ควรให้ข้อมูลเมื่อสาธิตสินค้า

  1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
  2. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ทำอะไร
  3. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่ออะไร
  4. อะไรทำให้ผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างหรือดีกว่ายี่ห้ออื่น
  5. ผลิตภัณฑ์นี้ราคาเท่าไร

❝ และข้อควรระวังคืออย่าลืมพูดชื่อผลิตภัณฑ์ เมื่อบอกชื่อผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลครบทุกข้อ ทำให้เราสามารถอธิบายสินค้าได้เข้าใจง่ายขึ้นและช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าได้ดียิ่งขึ้น ❞แท็ก