08 JUL 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 340 VIEWS

เอเนอร์จี้ ดริ๊งค์ เครื่องดื่มคู่กาย กับ Pre-Workout

1558930275542.jpg


ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายต่างต้องการประสิทธิภาพของการออกกำลังกายที่ดี ซึ่งร่างกายจะต้องได้รับสารอาหารที่ส่งเสริมการสร้างพลังงานอย่างเพียงพอ ไม่เพียงเท่านั้นหากยังต้องการเรื่องการช่วยเผาผลาญไขมันด้วยแล้ว การได้รับสารอาหารที่ส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญไขมันก็เป็นส่วนสำคัญ ดังนั้นการเลือกสารอาหารก่อนการออกกำลังกายหรือ Pre-workout diet จึงมีความจำเป็น

หากมีเวลาไม่มาก การบริโภคเครื่องดื่มเสริมพลังงานหรือ เอเนอร์จี้ ดริ๊งค์ ก็เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ให้หลายๆ คนที่ไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวก่อนออกกำลังกาย เทคนิคเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารที่ช่วยส่งเสริมการสร้างพลังงานและปราศจากน้ำตาล จะยิ่งส่งเสริมกระบวนการใช้พลังงานจากไขมันได้มากยิ่งขึ้น

1558930275289.jpg


ยิ่งไปกว่านั้น โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่นักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายจะต้องคำนึงถึงในการออกกำลังกายมีดังนี้

  • เมื่อออกกำลังกายนักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้ การดื่มน้ำระหว่างการออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ
  • การออกกำลังกายแบบแอโรบิค หรือการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานจากไขมันจำเป็นต้องควบคุมคาร์โบไฮเดรตให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ร่างกายปรับไปสร้างพลังงานแบบแอนแอโรบิค ซึ่งอาจทำให้เกิดการสลายมวลกล้ามเนื้อได้
  • วิตามินบี ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 3 วิตามินบี 5 วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 เป็นวิตามินที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการแอนแอโรบิค ที่มีบทบาทสำคัญในสร้างพลังงานจากไขมัน นอกจากนี้แอล-คาร์นิทีนก็มีความสำคัญในการสลายไขมันเช่นกันโดยช่วยขนส่งกรดไขมันเข้าสู่ไมโตคอนเดรียเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน


❝ โดยสรุปแล้วการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการออกกำลังกาย จึงจำเป็นต้องได้รับน้ำ สารอาหารกลุ่มวิตามิน และสารอาหารที่นำส่งวัตถุดิบในการสร้างพลังงาน ❞
▪ เกร็ดความรู้ ▪

  • ระบบแอนแอโรบิค - เป็นระบบที่ดึงพลังงานจากการสลายไกลโคเจนที่เป็นแหล่งสะสมพลังงานในร่างกาย ซึ่งจะทำให้ได้พลังงานที่สูงอย่างรวดเร็ว
  • ระบบแอโรบิค - เป็นระบบที่ร่างกายใช้ออกซิเจนในการสันดาปหรือเผาไหม้เพื่อให้ได้พลังงานออกมาโดยจะใช้การเผาผลาญไขมันที่สะสมในส่วนต่างๆของร่างกายถือเป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ต่างจากระบบแอนแอโรบิค(Anaerobic)ซึ่งพลังงานในระบบนี้มีอยู่มหาศาลและสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ร่างกายสามารถออกกำลังกายได้เป็นเวลานานโดยไม่รู้สึกหมดแรงหรือเหนื่อย
  • เมแทบอลิซึม - กระบวนการทางเคมีที่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติหรือสามารถรักษาภาวะต่างๆ ภายในร่างกายให้คงที่
  • ไมโตคอนเดรีย - แหล่งสร้างพลังงานของเซลล์
1557831065413.jpg


เอกสารอ้างอิง:

Manore M. M., Effect of physical activity on thiamine, riboflavin, and vitamin B-6 requirements, American Journal of Clinical Nutrition 2000;72(suppl):598S–606S

Morrrison S., Ward P. & duManoir G. R., (2017), Energy system development and load management through the rehabilitation and return to play process, The International Journal of Sports Physical Therapy, Volume 12, Number 4, August 2017, Page 697.

Orer G. E. & Guzel N. A., The effects of acute l-carnitine supplementation on endurance performance of athletes, Journal of Strength and Conditioning Research, Volume 28, Number 2, February 2014.