08 JUL 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 1 นาทีในการอ่าน 191 VIEWS

ปลูกเองไม่ต้องกลัว ปลอดภัยชัวร์และยังง่ายกว่าที่คิด!

1570414920570.jpg


ทุกวันนี้เราต้องเลือกพืชผักในการบริโภคอย่างระมัดระวัง เพราะผักเหล่านั้นอาจมีสารพิษปนเปื้อนจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกได้ เราสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ เพียงลดความเสี่ยงในการบริโภคพืชผักที่มีสารตกค้าง แล้วมาสร้างความปลอดภัยด้วยการลองเริ่มปลูกผักกินเอง เริ่มจากพื้นที่เล็กๆ ก็สามารถทำได้ เราก็จะมีพืชผักมาปรุงอาหารที่ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย ขั้นตอนการปลูกไม่ยากเลย ขอแค่ตั้งใจเริ่มลงมือทำ ก็มาปลูกผักกันได้เลย

1570414970238.jpg

1. การเตรียมดิน

ดินที่ดีควรมีความร่วนซุย การถ่ายเทอากาศและระบายน้ำได้ดีและมีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชในปริมาณที่เหมาะสม

ส่วนผสมในการเตรียมดินมีดังนี้

 • ดินร่วน 1 ส่วน
 • ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
 • ขุยมะพร้าวหรือใบไม้แห้ง 1 ส่วน

ในขั้นตอนนี้เราสามารถผสม สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 ในปริมาณ 2-3 ซีซี และ นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส 20 -30 ซีซี กับน้ำประมาณ 500 มิลลิลิตร เพื่อฉีดพ่นในดินเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช แอ็ปซ่า-80 ช่วยเร่งการซึมซับน้ำและการอุ้มน้ำในชั้นดิน ทำให้การละลายและดูดธาตุอาหารของพืชดีขึ้น นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้นและปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตดีและมีผลผลิตสูง

1570415184378.jpg

2. การเพาะต้นกล้า

 • เพาะต้นกล้าผักที่ปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ เช่น พริก มะเขือเทศ คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดหอม ฯลฯ เพาะในถาดเพาะโดยใช้ดินที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1
 • หยอดเมล็ดพันธุ์ และกลบด้วยวัสดุเพาะบางๆ รดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง ให้ความชื้นสม่ำเสมอ
 • ต้นกล้าพร้อมย้ายปลูก เมื่ออายุได้ 20-30 วัน หรือมีใบจริง 3-5 ใบ

1570415201572.jpg


3. การย้ายต้นกล้า

 • ต้นกล้าผักที่สมบูรณ์ จะต้องมีใบจริง 3-5 ใบ มีรากเดินเต็มก้อนวัสดุเพาะ ลำต้นแข็งไม่อวบน้ำ
 • ก่อนย้ายปลูก ควรงดการให้น้ำต้นกล้าผัก 1-2 วัน เพื่อสร้างความทนทานก่อนย้ายปลูก
 • เลือกเฉพาะต้นกล้าที่สมบูรณ์เพื่อย้ายปลูกลงในแปลงหรือกระถาง
❝ เคล็ดลับเพิ่มเติม ❞


➮ เราสามารถฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชได้ โดยใช้

 • แอ็ปซ่า-80 0.1 ซีซี 
 • นิวทริแพลนท์ ไนโตรเจน พลัส 6 ซีซี
 • นิวทริแพลนท์ เอ็นพีเค พลัส 4 ซีซี
 • นิวทริแพลนท์ เอจี 4 ซีซี

อัตราผสมต่อน้ำ 500 มิลลิลิตร ฉีดพ่นต่อพื้นที่ประมาณ 40 ตารางวา ฉีดพ่นเป็นละอองฝอย แต่ไม่ควรฉีดจนเปียกโชกและฉีดซ้ำไปซ้ำมา เนื่องจากจะส่งผลให้พืชได้รับอัตราปุ๋ยมากเกินไปทำให้ใบไหม้ได้


➮ พืชต้องการน้ำอย่างเพียงพอ (ผักบางชนิดหากขาดน้ำจะทำให้รสชาติขม) เราจึงควรรดน้ำในช่วงเช้าหรือเย็น ไม่ควรรดน้ำตอนแดดร้อนจัดให้น้ำพอชุ่ม อย่าให้เปียกโชกมากเกินไปแท็ก