09 JUL 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 1 นาทีในการอ่าน 412 VIEWS

เพราะ "โปรตีน" เป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายเราขาดไม่ได้

1542853524163.jpg

1542853524963.jpg

โปรตีน เป็นสารอาหารพื้นฐานในกลุ่มแมคโครนิวเทรียนท์ (Macronutrients) เช่นเดียวกับ คาร์โบไฮเดรต และ ไขมัน ซึ่งเป็นสารอาหารหลักที่มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากเพื่อนำไปสร้างเป็นพลังงานแก่ร่างกาย อย่างไรก็ตาม แม้โปรตีนจะถูกนำไปสร้างพลังงานได้ โดยโปรตีน 1 กรัม จะให้พลังงานเท่ากับคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม คือ 4 กิโลแคลอรี่ แต่ร่างกายเลือกใช้คาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นหลักในการสร้างพลังงาน ในขณะที่โปรตีนที่เป็นโครงสร้างหลักของเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกาย จะถูกนำมาใช้ในการเจริญเติบโต เสริมสร้าง และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่าง ๆ ในร่างกาย


❛ ทำไมร่างกายจึงต้องได้รับโปรตีนทุกวัน ❜

ตามปกติร่างกายของเราจะสะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปของไกลโคเจน (Glycogen) และสะสมกรดไขมันในรูปของไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) แต่ไม่อาจสามารถสะสมโปรตีนเอาไว้ได้ อีกทั้งยังมีการสลายโปรตีนและขับออกทุกวัน เห็นได้จาก เส้นผมที่หลุดร่วง เซลล์บุทางเดินอาหารที่หลุดลอก เซลล์ผิวหนังที่ตายลง เซลล์ต่าง ๆ ที่หมดอายุไข เอนไซม์ ฮอร์โมน สารภูมิคุ้มกันที่หมดหน้าที่ ร่างกายของเราจึงจำเป็นต้องได้รับโปรตีนทุกวันเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

เมื่อร่างกายของเราได้รับโปรตีน ร่างกายจะย่อยสลายโปรตีนให้กลายเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดที่เรียกว่า กรดอะมิโน (Amino Acids) ซึ่งเปรียบเสมือนวัตถุดิบ 20 ชนิดที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างเซลล์ เนื้อเยื่อ และโปรตีนจำเป็นต่าง ๆ ในร่างกาย ในจำนวนนี้ มีกรดอะมิโน 8-9 ชนิดที่เป็น กรดอะมิโนจำเป็น (Indispensable Amino Acids) ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ และจำเป็นต้องได้รับจากอาหารบางชนิดเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ร่างกายจึงต้องการโปรตีนที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นที่ครบถ้วน

  • เด็กที่กำลังเจริญเติบโต ต้องการโปรตีน 1.2 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก.
  • ผู้ใหญ่ ต้องการโปรตีน 0.8 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก.
  • หญิงมีครรภ์/หญิงให้นมบุตร ต้องการโปรตีนเพิ่มจากผู้ใหญ่ +20 กรัม
  • ผู้ที่เป็นนักกีฬา ต้องการโปรตีน 1.7 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก.
  • ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ต้องการโปรตีน 1.2-1.6 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก.

1542853525220.jpg

▸▸เอกสารอ้างอิง: คลิกที่นี่!