21 MAY 2021 ข่าวสาร/กิจกรรม 2 นาทีในการอ่าน 157 VIEWS

วัดองค์ประกอบร่างกายที่ Health & Beauty Check ด้วย Inbody 570

1585107165410.jpg

Inbody 570
Professional Body Composition Analyzer

❛ นวัตกรรมเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ❜

InBody 570 มีความแม่นยำถึง 98% เมื่อเปรียบเทียบกับการวัดด้วยเครื่อง Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DXA) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวัดมวลกระดูก มวลไขมัน และกล้ามเนื้อ ที่มีความถูกต้องแม่นยำเพื่อการวินิจฉัยและประเมินความเสี่ยงทางการแพทย์


- เริ่มให้บริการที่ Health & Beauty Check -

6 สาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่แอมเวย์ แอมเวย์ ช็อป สีลม สุขุมวิท ธนบุรี นนทบุรี และพระราม 2 ตั้งแต่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

และอีก 8 สาขา ได้แก่ แอมเวย์ ช็อป ดอนเมือง สมุทรปราการ ชลบุรี โคราช พิษณุโลก เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

จุดเด่นของเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย InBody 570 ให้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำด้วย 4 เทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่

 

hbcheck-icon1.png ใช้วิธีการวัดแบบแยกส่วน
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ แขนซ้าย แขนขวา ลำตัว ขาซ้าย ขาขวา

hbcheck-icon2.png ใช้ความถี่ของกระแสไฟฟ้าสูงต่ำ*
ส่งผ่านเข้าสู่ร่างกายพร้อมกัน สามารถแสดงค่าน้ำ ในเซลล์และน้ำนอกเซลล์ ได้ผลการวัดน้ำในร่างกาย ที่มีความแม่นยำมากขึ้น (*InBody 570 ใช้ 3 ความถี่ ได้แก่ 5 / 50 / 500 กิโลเฮิร์ทซ์)

hbcheck-icon3.png เครื่องถูกออกแบบมาโดยกำหนด ตำแหน่งสัมผัส
ขั้วไฟฟ้า 8 จุด ของฝ่ามือ นิ้วหัวแม่มือ และฝ่าเท้าให้อยู่จุดเดิมเสมอ ทำให้การวัดซ้ำ มีความแม่นยำถึง 99%

hbcheck-icon4.png ไม่นำข้อมูลเชิงสถิติมาช่วย ในการประมวล
ทำให้ผลของการทดสอบมีความคลาดเคลื่อนน้อย ซึ่งค่าที่ได้จะเป็นผลวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ของคนคนนั้นอย่างแท้จริง


ผลวิเคราะห์จาก InBody 570 สามารถให้ข้อมูลได้ดังนี้


✔ การวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย

✔ การวิเคราะห์กล้ามเนื้อ - ไขมัน

✔ การวิเคราะห์ภาวะอ้วน

✔ ความสมดุลของกล้ามเนื้อแต่ละส่วน

✔ ข้อมูลเพิ่มเติม

✔ ค่าความต้านทานไฟฟ้า

HBCheck_detail