08 JUL 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 1 นาทีในการอ่าน 234 VIEWS

เครื่องกรองน้ำ eSpring ติดตั้งง่าย แค่ 4 ขั้นตอน


ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ eSpring อย่างง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ใครๆ ก็สามารถติดตั้งด้วยตัวเอง เพียงไม่กี่นาทีคุณจะได้มีน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว


4 ขั้นตอน! เตรียม - ติด - ต่อ - ตรวจ


  1. เตรียม ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ในกล่อง รวมทั้งคู่มือการใช้งาน และใบรับประกันคุณภาพ
  2. ติด ติดตั้งหัวต่อเบี่ยงทิศทางน้ำ เข้ากับก๊อกน้ำ ตามลักษณะหัวก๊อกน้ำแต่ละแบบ เช่น เกลียวนอก เกลียวใน ก๊อกสนาม
  3. ต่อ ต่อท่อนำน้ำเข้ากับตัวเครื่อง
  4. ตรวจ ตรวจสอบการรั่วของน้ำ


จากนั้นทำตามขั้นตอน ล้างฝุ่นคาร์บอน ➜ ใส่วงจรไฟฟ้า ➜ เสียบปลั๊ก ➜ ตรวจเช็คไฟหน้าจอ และสุดท้ายอย่าลืมส่งใบรับประกันสินค้าเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการรับประกันคุณภาพ