08 JUL 2021 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 423 VIEWS

มั่นใจใน “อีสปริง” ยิ่งขึ้น กับการรับรองมาตรฐานใหม่จาก NSF

1525056038795.jpg


เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ได้รับการรับรองมาตรฐานใหม่จาก NSF นั่นคือ NSF Protocol P473 ในการกำจัดสารปนเปื้อนชนิด PFOA และ PFOS ในน้ำดื่มได้มากกว่า 95%


PFOA และ PFOS คืออะไร?

PFOA (Perfluorooctanoic Acid) และ PFOS (Perfluorooctane Sulfonate) เป็นสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษและกระดาษแข็งสำหรับ อาหาร ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรอยเปื้อน สี และโฟมดับเพลิง เป็นต้น ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ US EPA ได้ตรวจพบสาร PFOA และ PFOS ในแหล่งจ่ายน้ำดื่มทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา สาร PFOA และ PFOS มีค่าครึ่งชีวิต (half-life) ยาวนานถึง 2.3 ปี และ 5.8 ปี ตามลำดับ หากร่างกายของเราได้รับสารเคมีเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแม้ในระดับต่ำก็สามารถสะสมในร่างกายจนมีผลกระทบต่อสุขภาพได้

1524452074317.jpg


PFOA และ PFOS มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายอย่างไร?

จากข้อมูลของ US EPA ระบุว่า พบรายงานว่า การได้รับสาร PFOA และ PFOS จนถึงระดับหนึ่ง อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ เช่น

  • มีผลต่อการพัฒนาของเด็กทารกในครรภ์ หรือ ในระยะให้นมบุตร เช่น น้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่าเกณฑ์
  • มีผลกระทบต่อตับ เช่น ทำลายเนื้อเยื่อตับ
  • มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน เช่น การสร้างแอนตี้บอดี้
  • มีผลต่อไทรอยด์ และอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงระดับคอเลสเตอรอล
ที่มา : https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/drinking-water-health-advisories-pfoa-and-pfos


1524452402147.jpg


NSF มีการทดสอบมาตรฐานนี้อย่างไร?

มาตรฐาน NSF Protocol P473 ทำการทดสอบกับเครื่องกรองน้ำที่สามารถกรองน้ำซึ่งปนเปื้อน PFOA และ PFOS ได้ตลอดอายุการใช้งานของไส้กรอง นั่นหมายความว่าในการทดสอบกับเครื่องกรองน้ำ อีสปริง ใช้น้ำที่ปนเปื้อน PFOA และ PFOS จำนวนมากกว่า 5,000 ลิตร ผ่านชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ท จากนั้นตรวจสอบน้ำที่ผ่านการกรองในแต่ละช่วงเวลาเพื่อตรวจหาปริมาณสิ่งปนเปื้อนที่เหลืออยู่ โดยปริมาณสาร PFOA และ PFOS ที่เติมเข้าไปในน้ำก่อนกรองนี้เป็นไปตามข้อมูลของสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPA) ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า เครื่องกรองน้ำ อีสปริง มีประสิทธิภาพ ในการลดระดับสาร PFOA และ PFOS ได้มากกว่า 95% ตลอดอายุการใช้งานของไส้กรอง


1524452487366.jpg


  • มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42 : ลดสิ่งปนเปื้อนที่มีผลทางกายภาพ เช่น รสชาติ กลิ่น ความใสของน้ำ
  • มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 53 : ลดสิ่งปนเปื้อนที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น ตะกั่ว แร่ใยหิน สาร VOCs สารปราบศัตรูพืช
  • มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 55 : ลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแสงอุลตร้าไวโอเล็ท เช่น ไวรัส แบคทีเรีย
  • มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 401 : ลดสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นใหม่ 15 ชนิด เช่น ยา OTC บางชนิด สารกำจัดวัชพืช สารเคมีที่ใช้ในการดับไฟ ผงซักฟอก รวมทั้ง Bisphenol A (BPA)
  • มาตรฐาน NSF Protocol P477 : ลดสารปนเปื้อน “ไมโครซีสทิน”


1524452936304.jpg


ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบการรับรองมาตรฐาน NSF ในเว็บไซต์ของ NSF ได้โดยตรงที่ http://info.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?Company=02850