ไม่สามารถแสดงหน้านี้ในเบราเซอร์ที่คุณใช้อยู่ โปรดเลือกเบราเซอร์อื่นเพื่อแสดงผลตามรายการด้านล่าง

IE9+, Chrome 39+, Firefox 33+, Safari 8+

กิจกรรม Drink One Share One (D1S1) ให้ XS ส่งต่อความคูล เรารู้ทุกคนต้องอยากลอง!

D1S1-Activity-Teaser
0 0

XS ส่งต่อความคูล เรารู้ใครก็อยากลอง…อร่อยคนเดียวไม่เคยพอ มาร่วมส่งต่อ XS ให้กับเพื่อนๆ ของคุณ ผ่านกิจกรรม Drink One Share One เพียงถ่ายภาพส่งต่อเครื่องดื่ม XS ให้เพื่อนๆ ของคุณ พร้อม tag เพื่อนที่คุณอยากให้ได้ลองอย่างน้อย 1 คนในภาพ ผ่าน Instagram ของคุณเอง และติด hashtag #D1S1TH #XSThailand #XSperienceMore #XSNation 200 ท่านที่ทำถูกกติกาครบถ้วนและถูกใจคณะกรรมการ รับรางวัลเสื้อยืดสุดเท่จาก XS มูลค่ารางวัลละ 200 บาท ท่านละ 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 200 รางวัล (มูลค่ารวม 40,000 บาท)
 

• ระยะเวลาการร่วมสนุก

26 พ.ย. 61 เวลา 9.00 น. ถึง 9 ธ.ค. 61 เวลา 23.59 น.

• การประกาศผลรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะกิจกรรมผ่านทาง Instagram @XS_Thailand ในวันที่ 17 ธ.ค. 61 ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง inbox ของ Instagram @XS_Thailand และกรอกข้อมูลส่วนตัวในลิงก์ที่ Admin กลับให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 61

• ของรางวัล

เสื้อยืดจาก XS มูลค่ารางวัลละ 200 บาท ท่านละ 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 200 รางวัล (มูลค่ารวม 40,000 บาท)

*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและขนาดของรางวัลให้แก่ผู้ชนะกิจกรรม

• กติกาและขั้นตอนการร่วมสนุก

1. XS ชวนคุณส่งต่อประสบการณ์ความมันส์ในแบบ XS โดยถ่ายภาพการส่งเครื่องดื่ม XS ให้กับเพื่อนของคุณ หรือคนอื่นๆ ในสไตล์ของคุณเอง

2. แชร์ภาพผ่าน Instagram ของคุณ พร้อม tag เพื่อนอย่างน้อย 1 คนในภาพ และติด hashtag #D1S1TH #XSThailand #XSperienceMore #XSNation ให้ครบถ้วน

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้มีการอวดอ้างสรรพคุณสินค้าเกินจริง รวมถึงห้ามใช้ภาพเด็กและสตรีมีครรภ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขัน

 

• เงื่อนไขการรับรางวัลกิจกรรม Drink One Share One (D1S1)

1. ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องมารายงานตัวที่ inbox ของ Instagram @XS_Thailand โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และกรอกรายละเอียดตามลิงก์ที่ทางบริษัทจัดส่งให้ใน inbox ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 61 หลังจากนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คัดเลือกผู้ชนะในลำดับถัดไป

2. ผู้ชนะกิจกรรมเมื่อรายงานตัวแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลและโอนสิทธิ์ของตนเองให้ผู้อื่นได้

3. นักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิกแอมเวย์ ลูกค้า และผู้สนใจทั่วไป ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้ สำหรับพนักงานประจำหรือลูกจ้างของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถร่วมกิจกรรมได้ แต่ไม่สามารถรับรางวัลใดๆ ได้

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ ได้แก่ ผู้ชนะต้องทำถูกต้องตามกติกาทุกข้อ โดยถ่ายภาพส่งเครื่องดื่ม XS ให้กับเพื่อนของคุณ พร้อม tag เพื่อนในภาพอย่างน้อย 1 คน และติด hashtag #D1S1TH #XSThailand #XSperienceMore #XSNation ให้ครบ แล้วโพสต์ลงใน Instagram ของตนเอง ใครโพสต์รูปถูกใจกรรมการมากที่สุด 200 อันดับแรกจะเป็นผู้ชนะกิจกรรม โดยเกณฑ์การตัดสินจะเลือกจากผู้ที่โพสต์ท่าตามคอนเซ็ปท์, มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ และคาแร็คเตอร์ตรงตามแบรนด์ XS Energy Drink โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์ภาพได้ไม่จำกัด แต่ต้องปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขถูกต้องและครบถ้วน

5. คณะกรรมการพิจารณารางวัลได้แก่ คุณอัยรินทร์ ธนนันท์ศักดิ์ (ผู้จัดการแผนกดิจิทัล ฝ่ายสื่อสารองค์กร), คุณพิชญ์สิณี ศิริเขตกรณ์ (ผู้จัดการแผนกส่งเสริมศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์) คุณกิรวัฎ ชื่นวิเศษ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด) จาก บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณอวินดา สงศิริ ตัวแทนจากบริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด โดยจะประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรมผ่านทาง Instagram @XS_Thailand

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและขนาดของรางวัลให้แก่ผู้ชนะกิจกรรม และของรางวัลไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น

7. ของรางวัลจะจัดส่งให้ผู้ชนะกิจกรรมทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งรายงานตัวผ่าน inbox ของ Instagram @XS_Thailand โดยบริษัทจะเริ่มทยอยจัดส่งของรางวัลในวันที่ 14 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

8. ทางบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีที่ผู้ชนะกิจกรรมแจ้งรายละเอียดที่อยู่ในการส่งมอบของรางวัลผิดพลาด และไม่สามารถจัดส่งของรางวัลให้อีกครั้ง

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้มีการอวดอ้างสรรพคุณสินค้าเกินจริง รวมถึงห้ามใช้ภาพเด็กและสตรีมีครรภ์ ซึ่งขัดกับคำเตือนการบริโภคข้างฉลากผลิตภัณฑ์

10. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากรายละเอียดที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้เปิดเป็นสาธารณะไว้ใน Social network (Facebook หรือ Instagram) ของผู้ร่วมกิจกรรม

11. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นเจ้าของเดียวกับบัญชี Instagram ที่ร่วมกิจกรรม โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ Instagram ดังกล่าวต้องสามารถระบุตัวตนได้จริงและมีการใช้งานจริงตามปกติทั่วไป โดยมิได้สร้างบัญชี Instagram Account ขึ้นมาเพื่อการร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่ส่อแววทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัลดังกล่าวเป็นกรณีไป

12. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำรายละเอียดของผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ชนะกิจกรรม รวมถึงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากการร่วมกิจกรรมและรับรางวัล เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทุกช่องทาง เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ตามแต่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ชนะกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

13. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจถึงกติกา เงื่อนไข และปฏิบัติตามขั้นตอนการร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบถึงการกระทำใดๆ ที่ถือเป็นการแสดงเจตนาร่วมกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกติกา หรือทุจริต จะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญหายในระยะเวลาของการจัดกิจกรรม

15. ทางบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

• การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Instagram @XS_Thailand ตามวันและเวลาทำการของบริษัท

บทความที่เกี่ยวข้อง