ไม่สามารถแสดงหน้านี้ในเบราเซอร์ที่คุณใช้อยู่ โปรดเลือกเบราเซอร์อื่นเพื่อแสดงผลตามรายการด้านล่าง

IE9+, Chrome 39+, Firefox 33+, Safari 8+

e-Starter Kit ทางเลือกที่ทันสมัยสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ทุกคน

eStatrerkit-Feb19-teaser
0 0
eStatrerkit-Feb19-detail1


ส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมายกำลังรอคุณอยู่ เมื่อคุณเลือกรับ e-Starter Kit

• 300 บาท* สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่
• 150 บาท* สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ที่ต่ออายุ
 

eStatrerkit-Feb19-detail2


เปลี่ยนชุดคู่มือดำเนินธุรกิจและนิตยสารอะชีฟแบบรูปเล่มเป็นชุดคู่มือดำเนินธุรกิจรูปแบบดิจิทัล สะดวกสบาย ข้อมูลต่างๆ มากมาย ไปกับคุณทุกที่ ค้นหา ส่งต่อง่ายดาย ไม่ต้องรอรับนิตยสารทางไปรษณีย์ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บเอกสารจำนวนมาก
 

eStatrerkit-Feb19-detail3


ช่องทางขอเลือกรับ e-Starter Kit

• นักธุรกิจแอมเวย์สมัครใหม่ สมัครพร้อมกรอกแบบฟอร์มขอเลือกรับ e-Starter Kit ได้ทั้งช่องทางเว็บไซต์ หรือแอมเวย์ช็อป ทุกสาขา


*เงื่อนไขการใช้ส่วนลดในการซื้อสินค้า


• ส่วนลดนี้ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ สื่อส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ และสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ทั้งหมด (ยกเว้นเเอมเวย์ คาเฟ่)
• ส่วนลดมีอายุ 90 วัน นับจากวันที่ขอเลือกรับ e-Starter Kit
• ส่วนลดใช้ได้เพียง 1 ครั้ง และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่นๆ ได้ และเป็นสิทธิเฉพาะตัวเท่านั้น
• เมื่อใช้ส่วนลดนี้ในการซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับ PV/BV ตามอัตราส่วนของสินค้าที่จ่ายจริงด้วยเงินสดเท่านั้น
 

eStatrerkit-Feb19-detail4
eStatrerkit-Feb19-detail5
บทความที่เกี่ยวข้อง